Paguaj një mer dy Business Card

picture1


Pako jonë e re Business Card:

Kjo pako perfshinë:

1 Domain (+ Web Design Starter 10 Faqe)

100 MB Hapsirë

10 Email Adresa

1 Mysql Databazë

Çmimi: 29.80 Euro*

* Çdo gjë është e përfshirë në çmim vetëm për klientet e rinjë për dy vite shërbim ndersa viti i tretë do të kushtoj 41.00 Euro / Vit.

Emri:

Mbiemri:

Kompania:

Telefoni:

Domain Emri:

Statusi i Domainit:*

Email:

Sherbimi i Zgjedhur:

*Regjistrimi i domen emrit te ri eshte subjekt i disponueshmerise se domenit, ne gjithesesi ne momentin e pranimit te porosise nga ana juaj do te tentojme te regjistrojme.