Paguaj një mer dy Advanced

picture1


Pako jonë e re Advanced:

Kjo pako perfshinë:

1 Domain (+ Web Design Starter 15 Faqe)

1000 MB Hapsirë

1000 Email Adresa

1000 Mysql Databaza

Çmimi: 49.90 Euro*

* Çdo gjë është e përfshirë në çmim vetëm për klientet e rinjë për dy vite shërbim ndersa viti i tretë do të kushtoj 65.40 Euro / Vit.

Emri:

Mbiemri:

Kompania:

Telefoni:

Domain Emri:

Statusi i Domainit:*

Email:

Sherbimi i Zgjedhur:

*Regjistrimi i domen emrit te ri eshte subjekt i disponueshmerise se domenit, ne gjithesesi ne momentin e pranimit te porosise nga ana juaj do te tentojme te regjistrojme.