Premium Hosting

Pako profesionale për sejcilin!

Premium Wind 100km/h

picture1

E dizajnuar për t'ju shërbyer 99.9% të kohës.

Kjo pako perfshinë:

1 Domain

2000 MB Hapsirë

Email Adresa pa kufi

Mysql Databaza pa kufi

Çmimi: 69.90 Euro / Vit*

* Tarifa e regjistrimit të domain emrit nuk është e perfshirë në çmim.

Porosit

Premium Wind 200km/h

picture1

E dizajnuar për t'ju shërbyer 99.9% të kohës.

Kjo pako perfshinë:

1 Domain

4000 MB Hapsirë

Email Adresa pa kufi

Mysql Databaza pa kufi

Çmimi: 79.90 Euro / Vit*

* Tarifa e regjistrimit të domain emrit nuk është e perfshirë në çmim.

Porosit

Premium Wind 300km/h

picture1

E dizajnuar për t'ju shërbyer 99.9% të kohës.

Kjo pako perfshinë:

1 Domain

6000 MB Hapsirë

Email Adresa pa kufi

Mysql Databaza pa kufi

Çmimi: 89.90 Euro / Vit*

* Tarifa e regjistrimit të domain emrit nuk është e perfshirë në çmim.

Porosit