Shared Hosting

Pako ideale për sejcilin!

Business Card

picture1

Është pako e dizajnuar vetm për ata që duan ti informojnë klientet e tyre me informata bazike.

Kjo pako perfshinë:

1 Domain

100 MB Hapsirë

10 Email Adresa

1 Mysql Databazë

Çmimi: 22.50 Euro / Vit *

* Tarifa e regjistrimit të domain emrit nuk është e perfshirë në çmim.

Porosit

Flyer

picture1

Është pako e dizajnuar vetm për ata që duan ti informojnë klientet e tyre me informata bazike dhe dic me shumë.

Kjo pako perfshinë:

1 Domain

500 MB Hapsirë

100 Email Adresa

10 Mysql Databaza

Çmimi: 32.50 Euro / Vit*

* Tarifa e regjistrimit të domain emrit nuk është e perfshirë në çmim.

Porosit

Advanced

picture1

Një pako e avancuar për t'ju ofruar fleksibilitet dhe qëndrueshmeri.

Kjo pako perfshinë:

1 Domain

1000 MB Hapsirë

1000 Email Adresa

1000 Mysql Databaza

Çmimi: 49.90 Euro / Vit*

* Tarifa e regjistrimit të domain emrit nuk është e perfshirë në çmim.

Porosit