VPN Sisteme

picture1

Duke marrë parasyshë diversitetin e lartë që ne kemi në treg është pothuajse e pamundur që të ndertohet një rrjet VPN i sigurtë dhe fleksibil.

Ne qysh në vitin 2010 kemi ndertuar sistemin e parë i cili ishte i pavarur ndaj operatorëve dhe ishte fleksibil duke mundesuar edhe një monitorim rigoroz sa i perket kushteve të sigurisë dhe që ka mundesuar monitorimin e përdoruesve në kohë reale.

Me kete sistem pervec qe ju mundeson të ndani një bazë të dhënash ju mundeson edhe asistencë teknike të centralizuar dhe sistem intern solid.

Kemi kenaqesine t’ju urojme mire se ardhje si klient i yni.

We love to host you!